Oplysningspligt om persondata

Vores retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med aftaler hos Fortes Energy Systems A/S.

Fortes Energy Systems A/S er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:
Fortes Energy Systems A/S.
Christiansmindevej 12C
8660 Skanderborg
Tlf: 71 99 17 77
Mail: info@fortes-es.dk

Som følge af din aftale med Fortes Energy Systems A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

 1. Generelt
  Igennem din aftale med Fortes indsamles der personlige oplysninger om dig.
  Vores retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's databeskyttelsesforordning, virkning i Danmark fra d. 25. maj 2018. Den nye beskyttelseslov supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. Nedenfor kan du læse om de informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til og hvem der har adgang til dem.
 2. Personoplysninger
  Fortes beder om dine almindelige kontaktoplysninger når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. De oplysninger vi indsamler bruges til at identificere dig som kunde, samt levere de services du har købt hos os.
  Oplysningerne vi indsamler i forbindelse med aftalen, bliver opbevaret i vores IT-system.

Vi opbevarer personoplysningerne efter de til enhver tid, gældende regler i en periode op til 5 år. Herefter vil oplysningerne ved udgangen af regnskabsåret blive fjernet. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke ifølge bogføringsloven er forpligtet til at opbevare oplysningerne, vil disse blive slettet. Dette gælder kunder som ikke har været aktive købere i en periode på 5år.

Oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration til at opfylde den aftale du har indgået med Fortes, og til fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader det.

Du har som kunde hos Fortes ret til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv. Du har i den forbindelse ret til at få berigtiget oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis disse skulle være ukorrekte.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Fortes, hvis vi ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine oplysninger. Bemærk venligst at såfremt Fortes i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve at disse bliver slettet.

I følge lovgivningen skal dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine oplysninger, du afgiver, i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vor behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

 1. Kontakt
  Ønsker du adgang til dine oplysninger, som er registreret hos Fortes, skal du rette henvendelse til Fortes Energy Systems A/S på e-mail: info@fortes-es.dk.
  Er der registreret forkerte data eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Hvis du ønsker at klage over Fortes Energy Systems A/S behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere omkring datebeskyttelsesreglerne på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Fortes Energy Systems A/S
Christiansmindevej 12C
8660 Skanderborg