nu med APP

Fjernvarmeunits

HomeHeat® fjernvarmeunits

Fremtidens fjernvarmeunits, elektronisk og særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet.
HomeHeat® er baseret på højtydende vekslere som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452) samt opfylder krav til vejrkompensering (DS469).