HomeHeat® VX

HomeHeat® VX Fremtidens fjernvarme unit

Brugervenlig APP løsning.

Fremtidens fjernvarmeunits og særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet.
HomeHeat er baseret på højtydende vekslere som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452) samt opfylder krav til vejrkompensering (DS469).

Effektiv, Besparende

HomeHeat® VX er baseret på højtydende brugsvandsveksler og varmeveksler som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til  jernvarmeværket både under tapning og i tomgang. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452) samt opfylder krav om vejrkompensering  DS469).

Kvalitet.

Aktuatoren der anvendes til både brugsvandsregulering og til varmesiden, bruges også i bilindustrien og opfylder de høje kvalitets krav i TS 16949.
Intelligente løsninger.
Unittens hovedkomponent er Hoval´s intelligente regulering, som skiller sig ud fra gængse reguleringer på markedet. Her er der ingen komplicerede selvvirkende ventiler, eller bevægelige dele på brugsvandssiden, som kan tilkalke og sætte sig fast. Yderligere er der heller ingen termostat, som kan miste fyldningen.
Nemt
Brugsvandstemperaturen skal ikke manuelt justeres ved variation af forsyningstemperaturen (sommer og vinter), dette klarer Hoval´s intelligente styring. Vejrkompenseringen betjenes via meget brugervenlig APP løsning, som er let for både installatør og bruger at anvende. Fleksibel montage HomeHeat® VX er ikke  afhængig af bestemt følerretning og kan derfor monteres fuldstændig som kunden ønsker, eller hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til installationen.
HomeHeat® VX har samme tilslutningsafstande som de gængse mærker på markedet, her er det Plug & Play. Yderligere overholder den alle specifikke krav fra  Kamstrup for varmemåling samt lækage overvågning.
homeheat-vx

Optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning
Særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet
Ingen komplicerede selvvirkende ventiler med bevægelige dele på brugsvandssiden
Fuld justerbar tomgangstemperatur, utrolig fl eksibel og tilpasses nemt den enkelte bruger/installation