HomeHeat® VV Fremtidens fjernvarmeunits

Vandvarmer, plug&play effektiv og besparende.

Fremtidens fjernvarmeunits og særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet.
HomeHeat er baseret på højtydende vekslere som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452).

VV Unit
Optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning
Særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet
Ingen komplicerede selvvirkende ventiler med bevægelige dele på brugsvandssiden
Fuld justerbar tomgangstemperatur, utrolig fleksibel og tilpasses nemt den enkelte bruger/installation