HomeHeat® TD

HomeHeat®TD Fremtidens fjernvarme unit

Vandvarmer og varme til direkte anlæg

Fordele

▪ Særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet
▪ Fuld justerbar tomgangstemperatur, utrolig fleksibel og tilpasses nemt den enkelte bruger/installation
▪ Ingen komplicerede selvvirkende ventiler med bevægelige dele på brugsvandssiden
▪ Markedets hurtigste og mest præcise regulering - selvfølgelig uden pendling
▪ Måler aktuel forsyningstemperatur og tilpasser reguleringen herefter
Effektiv, besparende
HomeHeat® TD er en fjernvarmeunit baseret på en højtydende brugsvandsveksler som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til fjernvarmeværket  både under tapning, samt i tomgang. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452).
Kvalitet
Aktuatoren der anvendes til brugsvands regulering bruges også i bilindustrien og opfylder de høje kvalitetskrav i TS 16949.
Intelligente løsninger
Unittens hovedkomponent er vores intelligente regulering, som skiller sig ud fra gængse reguleringer på markedet. Her er der ingen komplicerede selvvirkende ventiler, eller bevægelige dele på brugsvandssiden, som kan tilkalke og sætte sig fast. Yderligere er der heller ingen termostat, som kan miste fyldningen.
Nemt
Brugsvandstemperaturen skal ikke manuelt justeres ved variation af forsyningstemperaturen (sommer og vinter), dette klarer vores intelligente styring.
Fleksibel montage
HomeHeat®TD er ikke afhængig af bestemt følerretning og kan derfor monteres fuldstændig som kunden ønsker, eller hvad der er mest hensigtsmæssig i forhold til installationen. HomeHeat®TD har samme tilslutningsafstande som de gængse mærker på markedet, her er det Plug & Play. Yderligere overholder den alle specifikke krav fra Kamstrup for varmemåling samt lækageovervågning (PDO).
homeheat-s
Optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning
Særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet
Ingen komplicerede selvvirkende ventiler med bevægelige dele på brugsvandssiden
Fuld justerbar tomgangstemperatur, utrolig fl eksibel og tilpasses nemt den enkelte bruger/installation